Oferta: tłumaczenia pisemne i ustne

 Jako tłumacz przysięgły, zarejestrowany przy sądzie okręgowym w Darmstadt
 (Landgericht Darmstadt), mogę 
przetłumaczyć dla Państwa z polskiego na nie-
 miecki oraz z niemieckiego na polski:


 1. Teksty ogólne:

 - umowy
 - dyplomy
 - życiorysy
 - certyfikaty
 - podania o pracę
 - świadectwa pracy
 - świadectwa szkolne
 - strony internetowe
 - pełnomocnictwa
 - pisma urzędowe
 - etc.
 

 Teksty specjalistyczne z zakresu:

 - gospodarki / ekonomii
 - psychologii i socjologii
 - transportu / logistyki
 - medycyny
 - turystyki
 - polityki
 - prawa
 - sportu
 

 Ponadto oferuję Państwu tłumaczenia ustne podczas rozpraw sądowych, 
 poświadczeń  notarialnych,  ceremonii ślubnych oraz wszystkich  innych 
 terminów urzędowych. Jestem również do Państwa dyspozycji jako tłu-
 macz na kongresach i konferencjach, firmowych prezentacjach i szkole-
 niach, podczas wizyt na targach oraz negocjacji. 

 Zapraszam do skorzystania z moich usług!